Wij zijn totaal klaar met stigmatisering op basis van onderwijsniveau!

Binnen het Nederlandse schoolsysteem zijn er verschillende opleidingsniveaus. Momenteel worden deze niveaus in de volksmond en in de media vaak opgedeeld in twee categorieën: hoog- en laagopgeleiden. Deze termen weerspiegelen het ongelijke waardeoordeel wat de Nederlandse samenleving toekent aan mensen met een MBO opleiding. Dit moet (en kan) anders want geen gelijke benaming, betekent ook geen gelijke behandeling. Eerder is gezegd dat er geen goede alternatieven zouden zijn voor de termen hoog- en laagopgeleid. Dat is natuurlijk gek, want taal is maar een middel. Bij deze roepen we heel Nederland op om een creatieve term te bedenken voor je eigen opleidingsniveau zodat we beleidsmakers een duwtje in de goede richting kunnen geven. 

Ben jij ook totaalklaar met stigmatisering op basis van opleidingsniveau?

  Reacties
  In ontwikkeling
  Kennisverzamelaar
  Levensontdekker
  Talent
  Young talent
  Deskundige
  Ervarene
  Geleerde
  passief/actief aangezien de uni alleen maar zit
  Groeier
  Bierbuik/six pack want wo'ers zitten en zuipen, mbo meer handig met bewegen/sporten
  Breed/Smal opgeleid
  Professional
  Talentvolle technicus
  Technische tacticus
  Benaming naar opleiding -> Empatische strateeg, strategische handelaar, imaginering engineering, interdisciplinaire duurzaamheidsvlinder
  intelligent naar eigen expertise
  Professional in X
  Uitvoerend en Academisch
  Praktische Pionier
  Theoretisch ontwikkeld
  Strategische handelaar
  Uitslovende ontwikkelaar
  Ambachtelijk opgeleid
  Basis/Basis+
  Scroll naar boven