Wij zijn totaal klaar met stigmatisering op basis van onderwijsniveau!

Binnen het Nederlandse schoolsysteem zijn er verschillende opleidingsniveaus. Momenteel worden deze niveaus in de volksmond en in de media vaak opgedeeld in twee categorieën: hoog- en laagopgeleiden. Deze termen weerspiegelen het ongelijke waardeoordeel wat de Nederlandse samenleving toekent aan mensen met een MBO opleiding. Dit moet (en kan) anders want geen gelijke benaming, betekent ook geen gelijke behandeling. Eerder is gezegd dat er geen goede alternatieven zouden zijn voor de termen hoog- en laagopgeleid. Dat is natuurlijk gek, want taal is maar een middel. Bij deze roepen we heel Nederland op om een creatieve term te bedenken voor je eigen opleidingsniveau zodat we beleidsmakers een duwtje in de goede richting kunnen geven. 

Ben jij ook totaalklaar met stigmatisering op basis van opleidingsniveau?

  Reacties
  Selfmade
  Gezamenlijk onderwijs
  Geschoold
  gewoon opgeleid
  Opgeleid in …
  Gespecialiseerd in..
  Vaardigheden <------> Kennis
  nieuws gierig
  -maker
  Verbinder
  Praktisch onderwijs versus theoretisch onderwijs. Vanaf groep 7 oud zuid amsterdam begint de ellende, huilende kinderen als ze n havo advies krijgen. Wij zijn trots op onze zoon met vmbo kader advies. Apetrots, maar het heeft heel wat moeite gekost op zijn koppie en schouders recht te houden. Het begint bij de basisschool en aan de keukentafel. Slim versus dom zo interpreteert de jeugd het systeem. Dat klopt van geen kanten is onnodig kwetsend.
  Praktisch-theoretisch
  Academisch geschoold/Praktisch geschoold
  Praktisch opgeleid Theoretisch opgeleid Projectmatig opgeleid Onderzoekend opgeleid
  onpraktisch opgeleid
  Ik vind "praktische" en "theoretische" opleiding beter dan hoog/laag. Praktisch klinkt ook positiever. Ik weet alleen niet of dit alle beroepen dekt. Thea de Haan-Tetteroo.
  Noem precies wat het is. Ambo-opgeleid tot een vak. Hbo-opgeleid tot een vak. Wees concreet dan weet je gelijk hoor nodig zo'n iemand is.
  Expert
  Theoretisch of Praktisch opgeleid
  Praktisch opgeleid (MBO) en Theoretisch opgeleid (WO)
  Praktisch cq technisch/theoretisch
  Deskundige
  Mijn alternatief is om de onderwijsniveaus te benoemen. Dus: - mbo - hbo - wo - anders dan mbo (om groepen aan te duiden wiens hoogst behaalde diploma een middelbareschooldiploma is of alleen basisonderwijs hebben afgerond).
  Het opleidingsniveau benoemen a.d.h.v. het NLQF; het Nederlands kwalificatieraamwerk. Niveaus 1 t/m 8.
  Beroepsonderwijs zonder niveau te benoemen.
  Scroll naar boven