Wij zijn totaal klaar met stigmatisering op basis van onderwijsniveau!

Binnen het Nederlandse schoolsysteem zijn er verschillende opleidingsniveaus. Momenteel worden deze niveaus in de volksmond en in de media vaak opgedeeld in twee categorieën: hoog- en laagopgeleiden. Deze termen weerspiegelen het ongelijke waardeoordeel wat de Nederlandse samenleving toekent aan mensen met een MBO opleiding. Dit moet (en kan) anders want geen gelijke benaming, betekent ook geen gelijke behandeling. Eerder is gezegd dat er geen goede alternatieven zouden zijn voor de termen hoog- en laagopgeleid. Dat is natuurlijk gek, want taal is maar een middel. Bij deze roepen we heel Nederland op om een creatieve term te bedenken voor je eigen opleidingsniveau zodat we beleidsmakers een duwtje in de goede richting kunnen geven. 

Ben jij ook totaalklaar met stigmatisering op basis van opleidingsniveau?

    Reacties
    Theoretisch (abstract) en Praktisch (concreet)
    Praktisch en wetenschappelijk/theoretisch
    Scroll naar boven